22/03/2018

Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Od 2018 roku przedsiębiorcy prowadzący tzw. uproszczoną księgowość mają mniej obowiązków względem Urzędu Skarbowego

Od stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące obowiązków związanych z Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów. Nowe przepisy wynikają z uchwalenia nowelizacji ustawy o PIT. Ustawa o podatku dochodowym zmniejsza ilość obowiązków informacyjnych, które wcześniej musieli wypełnić mali przedsiębiorcy. Pierwszym obowiązkiem, który został zniesiony jest powiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów.  Przedsiębiorca jest także zwolniony z informowania o zawarciu umowy z biurem rachunkowym, oraz o każdorazowej zmianie księgowości wraz z dokładnym adresem. Kolejną zmianą dotyczącą przedsiębiorców prowadzących PKPIR jest brak obowiązku powiadamiania urzędu skarbowego o spisie z natury przeprowadzonym w innym terminie niż 1 stycznia lub 31 grudnia. Wprowadzone zmiany zmniejszają również ilość ewidencji, które były wymagane w przypadku prowadzenia określonych działalności, oraz zwiększają katalog przypadków, w których możliwe jest dokumentowanie kosztów dowodem wewnętrznym.  Nowe rozporządzenie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych już w styczniu 2018 r.