27/09/2018

Zmiany w Księdze Przychodów i Rozchodów

Dnia 14 września 2018 r. roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Rozporządzenie to wprowadza pewne ułatwienia da przedsiębiorców i co najważniejsze obowiązuje z datą wstecz, to jest od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy znoszą obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym oraz znoszą obowiązek pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

W nowym rozporządzeniu całkowicie usunięto przepisy odnoszące się do prowadzenia ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy.

Rozporządzenie rozszerzyło natomiast katalog przypadków, w których dokumentowanie kosztów możliwe będzie przy użyciu dowodów wewnętrznych. Dowodami wewnętrznymi dokumentować można już zatem także zakup bezpośrednio od producenta, produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (dla sprzedaży opisanej w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT).