17/01/2018

Zmiany w kosztach uzyskania przychodów dla twórców.

Od roku 2018 nie każdy będzie mógł stosować 50 % kosztów uzyskania przychodu.

Od 1 stycznia 2018 roku 50% kosztów uzyskania przychodów mogą stosować tylko wybrane rodzaje działalności twórczej do której zalicza się między innymi działalność w zakresie literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, architektury, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, publicystyki, sztuki aktorskiej i estradowej. Dotychczas obowiązujący limit 50% kosztów uzyskania przychodu został podniesiony do kwoty 85 528zł. Zmiana jest bardzo niekorzystna dla grup zawodowych takich jak: tłumacze, graficy, copywriterzy, projektanci budowlani, twórcy gier oraz niektórzy specjaliście IT przez podwyższenie opodatkowania dochodów. W branży IT z preferencji mogą korzystać tylko osoby, które bezpośrednio zajmują się programowaniem, nie dotyczy to zawodów związanych z tworzeniem gier komputerowych lub twórców stron internetowych. W praktyce reżyser gry nie ma prawa do odliczenia 50% KUP, natomiast to prawo ma programista, która wciela w życie jego wizje. Korzystnym rozwiązaniem dla „twórców” jest samozatrudnienie, które po wprowadzonych zmianach może okazać się najbardziej opłacalne.