29/06/2018

Split Payment

Czy dokonując płatności wynikające z faktur VAT po 1 lipca coś się zmienia?

Od jakiegoś czasu banki zakładają swoim klientom subkonta przeznaczone do wpłat/wypłat podatku VAT. Założenie Rządu, to poprawa płynności finansowej czynnych podatników podatku od wartości dodanej. Aktualny stan prawny nie obliguje podatników do dzielenia płatności na kwotę netto i VAT wynikających z posiadanych faktur VAT. Wobec powyższego zakładany termin obowiązywania stosowania Slpit Payment przesunął się w czasie z 1 lipca 2018 r. w przyszłość. Konkretna data jeszcze nie jest znana.