20/12/2017

Spis z natury – obowiązek każdego przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania spisu z natury czyli tzw. remanentu.

Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów jest zobowiązany do sporządzania spisu z natury minimum jeden raz w roku. Dzięki przeprowadzonemu remanentu możliwe jest ustalenie dochodu z działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów podatnicy mają obowiązek dokonania spisu z natury oraz uwzględnienia w księdze spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych braków i odpadów. Spis z natury dokonany na dzień 31 grudnia, czyli na koniec roku podatkowego jest również spisem z natury na dzień 1 stycznia rozpoczynającego nowy rok. Spis z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie jest obowiązkowy dla podatników sporządzających spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W księdze wpisywana jest data spisu z natury sporządzona na 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Podstawowe informacje i elementy, które powinny znaleźć się w spisie z natury to:

·       Imię i nazwisko właściciela/nazwa firmy

·       Data sporządzenia spisu

·       Kolejny numer pozycji arkusza spisu z natury

·       Określenie towaru i innych składników

·       Towary stanowiące własność podatnika poza jego zakładem

·       Towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika

·       Jednostka miary

·       Ilość stwierdzona w czasie spisu

·       Cena w złotych i groszach za jednostkę miary

·       Wartość spisu z natury

·       Wartość pomniejszenia

·       Klauzule „Spis zakończono na pozycji”

·       Podpisy osób sporządzających spis oraz właściciela.