25/05/2018

RODO

Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie przetwarzania danych naszych klientów - RODO

Szanowna Pani/Panie,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A4B sp. z o.o. Al. Mjr. Wacława Kopisto 8A/69, 35-315 Rzeszów, nr tel. 537 903 701 lub 17
    2000112 adres e-mail: info@biuroa4b.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania
    określonych dokumentów;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
    przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
    przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
    przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
    kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług;
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.