08/01/2018

Dzień wony za święto wypadające w sobotę

Za święto wypadające w sobotę pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w miesiącu, w którym to święto wypadało.

Według Kodeksu Pracy każde święto, które wystękuje w okresie rozliczeniowym i przypada w inny dzień niż niedziela powoduje skrócenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Pracodawca ma obowiązek przyznać pracownikowi dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę. W przypadku, gdy w danej firmie dniem wolnym jest inny dzień niż sobota, wówczas należy udzielić za ten dzień dnia wolnego, w którym występuje święto. Warto zaznaczyć, że za święto wypadające w niedziele nie przysługuje dzień wolny. W 2018 roku wypada tylko jedno święto w sobotę tj. Święto Trzech Króli, za ten dzień pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym (danym miesiącu).